SO Apatin | Vesti
Nazad
ODRŽANA 22. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

05.06.2017

ODRŽANA 22. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanje zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, u drugoj tački je usvojen predloga odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Apatin koji se tiče uvođenja elektronskog softver sistema.  Članovi veća, kao i odbornici skupštine će dobiti na korišćenje tablet uređaje preko kojih će se ubuduće dobijati pozive za sednice, kao i material i preko kojih će moći slati amandmane ukoliko ih imaju.

 Trećom tačkom utvrđen je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2016.godinu, a već u narednoj tački i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar – 31. mart 2017. godine iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin

U petoj i šestoj tački usvojen je izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin i JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2016. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Sedmom tačkom usvojena je  prve izmena godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“  sa posebnim programom korišćenja subvencija. Izmenom se ne menjaju prihodi i rashodi, već samo struktura. U sledećoj tački u istom preduzeću usvojen je pravilnika o radu koji je usklađen sa zakonom.

U devetoj tački, usvojen je predlog izmena i dopuna Statuta predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin koji se tiče uvođenja dvojezičkih grupa u selima.

Narednom tačkom usvojen je predlog Odluke o izmenama Statuta Doma zdravlja Apatin u delu da direktor ove ustanove može biti i doktor medicine sa najmanje pet godina staža.

Jedanaestom tačkom usvojen je III Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad Apatin.

Dvanaestom tačkom usvojen je predlog zaključka o usvajanju Programa raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2017. godinu. U pitanju su zemljišta na teritoriji Prigrevice i Apatina, a početne cene po zakonu utvrđuje uprava prihoda.

U sledećoj tački, usvojen je predlog Zaključka o prihvatanju prigovora Apatinskog tržnog centra Apatin u stečaju u vezi projekta preparcelacije. U cilju legalizacije dela ATC preko puta marketa Idea, neophodno je prvo uraditi preparcelizciju tog dela objekta.

U četrnaestoj tački je usvojen predlog Zaključka o odbijanju prigovora Maksimović Nedeljka i Rade u vezi gradnje skladišta na parceli br. 4981/2 k.o. Apatin

Usvajanjem predloga Odluke o odobravanju Plana odbrane opštine Apatin završena je petnaesta tačka. Plan je odobrilo i ministarstvo odbrane.

 U šesnaestoj i sedamnaesto tački usvojen je prvo predlog Odluke o izboru kandidata za popunjavanje položaja – načelnika opštinske uprave opštine Apatin, a zatim i predlog Rešenja o postavljenju Nedeljka Vučenovića za načelnika Opštinske uprave opštine Apatin

Pretposlednjom tačkom je usvojen predlog Rešenja o imenovanju organizacionog odbora 8 Ličke olimpijade. Odbor će imati 10 članova.

U poslednjoj tački razno, niko se nije javio za reč.
  

...POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI


Tekst :

Datum :e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.