KOMISIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Kontakt: Srpskih Vladara 29, 25260 Apatin tel:  +381 25 772122

lokal: 557

fax: +381 25 773212

e-mail: alekprica@gmail.com Kontakt osoba: diplomirani sociolog Aleksandra Prica - predsednica komisije

Komisija za rodnu ravnopravnost opštine Apatin je formirana Rešenjem o imenovanju komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Apatin broj: 02-235/2016-I od 30.11.2016. godine u sastavu:

 1. Aleksandra Prica-predsednica komisije
 2. Tanja Medić- zamenica predsednice
 3. Maja Kuridža,članica
 4. Ana Kovač, članica
 5. Željka Matović, članica
 6. Nataša Ćurčić, članica
 7. Jelena Popović,članica
 8. Darinka Miljuš, članica
 9. Milana Orlić Tadić, članica

Nadležnost komisije je da:

 • razmatra, predlaže i utvđuje mišljenje o predlozima odluka i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti lokalne samouprave, a sa aspekta rodne ravnopravnosti,
 • razmatra predloge za izbor i imenovanja o kojima odlučuje Skupština sa stanovišta ostvarivanja rodne ravnopravnosti u javnom i političkom životu, utvrđuje mišljenje i daje predloge,
 • pokreće izradu strategije, politike i predlaže mere koje doprinose rodnoj ravnopravnosti,
 • kreira i razmatra planove akcija za unapređenje rodne ravnopravnosti,
 • komunicira i sarađuje sa drugim radnim telima Skupštine opštine po pitanju njihove nedležnisti, a koje se odnose na rodnu ravnopravnosti,
 • prati implementaciju utvrđenih standarda o rodnoj ravnopravnosti u aktima i politici Skupštine i Opštinskog veća, a naročito u oblasti obrazovanja , zdravstva rada i zapošljavanja, nasilja nad ženama, ravnopravne zastupljenosti polova na mestima odlučivanja i finansija,
 • prati propise vezane za rad NVO i propise vezane za unapređenje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti i podstiče saradnju između organa lokalne samouprave i cuvilnog sektora.


ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK O OPŠTIM I POSEBNIM PROTOKOLIMA O POSTUPANJU INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA NA LOKALNOM NIVOU KOJE SE BAVE PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD NASILJA U PORODICI-29.OKTOBAR 2013.GOD. APATIN


"SAZNAJ SVE O DIJABETESU"-14. NOVEMBAR, APATIN


"Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou"-Drugi modul obuke i okrugli sto 27-29 novembar 2013


"STRES I NAČINI NJEGOVOG PREVLADAVANJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU"-15. maj 2014. godine


NOĆI MUZEJA „STARINSKI MODNI DETALJI ZA ŽENE“-07. JUN 2014. GOD.

ŠESTI PUT ODRŽAN TRADICIONALNI „SAJAM STVARALAŠTVA SEOSKIH ŽENA U VOJVODINI“ U APATINU

RADIONICA „KORIŠĆENJE ALATA ZA SAMOPROCENU LOKALNIH MEHANIZAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST“-14. oktobar  2014. godine, Sombor

04. 02. 2015. god. U SKUPŠTINI AP VOJVODINE PREDSTAVLJEN MODEL ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRIBINI OBELEŽAVANJE „MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“-25. NOVEMBAR 2015. GOD.

BESPLATNI SOS TELEFON VOJVODINE ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.