KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE APATIN

Kontakt: Trg Nikole Tesle 20/3, 25260 Apatin
mob. +381 62-291-109
e-mail: mladi@soapatin.org
web: www.kzmapatin.org.rs
facebook: www.facebook.com/kzm.apatin
Kontakt osoba: diplomirani profesor fizičkog vaspitanja Milana Srdić, koordinator

Aktivnosti Kancelarije za mlade:

Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne samouprave, u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati i/ili sprovoditi lokalna politika za mlade (usvojena lokalna Strategija i Akcioni plan za mlade).Njena uloga je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovale u budućnosti.

Kancelarija za mlade opštine Apatin je lokalni servis maldih građana i građanki, a koji broji preko trideset volontera. To je operativno telo u okviru lokalne uprave koje:

  • uspostavlja saradnju sa svim relevatnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju,
  • vrši praćenje i vrednovanje delatnosti onih koji su odgovorni za rad sa mladima i trošenje sredstava,
  • komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u donošenju odluka,
  • pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih,
  • obezbeđuje prostor, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti/projekata pokrenutih od strane mladih.

Glavni cilj njenog formiranja je stvaranje uslova u lokalnim sredinama za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva.

Sva pitanja koja utiču na život mladih predstavljaju predmet aktivnosti kancelarije dok izbor konkretnih tema zavisi od prioriteta i potreba mladih na lokalnom nivou. Najčešće, one podržavaju i promovišu stvaralaštvo mladih, pružaju uslove i podršku za samoorganizovanje mladih i aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju kulturnih politika na lokalnom nivou, povećanju dostupnosti kulturnih, edukativnih i sportskih sadržaja, organizuju vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja i bolesti zavisnosti, zaštiti životne sredine i održivom razvoju i drugo.

Razni projekti odnose se na osnaživanje ljudskog kapitala, razvoj omladinskog preduzetništva, zapošljavanje mladih i upravljanja migracijama.

Brojnim partneri, ističući Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport, pomažu lokalnim koordinatorima putem različitih treninga i obuka, pružaju im stručno-tehničku potporu i redovno informiše o aktuelnostima u oblasti omladinske politike.


Linkovi:


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.