KANCELARIJA ZA LER

Kontakt: Srpskih vladara 29, 25260 Apatin
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj 
tel. +381 25 773131
fax.+381 25 773212
e-mail: ler@apatin.rs

Lokalni ekonomski razvoj (LER) postaje nadležnost lokalne samouprave donošenjem novog Zakona o lokalnoj samoupravi 2007.godine. U opštini Apatin je počev od 02.03.2009.godine angažovano jedno lice koje je obavljalo poslove koordinatora za LER pri kabinetu predsednika opštine. Osnovni pravac delovanja koordinatora za LER bili su stvaranje strateškog i operativnog okvira za privlačenje domaćih i stranih investicija sa ciljem da se unapredi poslovna klima u lokalnoj samoupravi i podstakne održiv ekonomski razvoj.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave Opštine Apatin, dana 1.marta 2013. godine formirana je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa ulogom da bude pokretač i nosioc lokalnog ekonomskog razvoja. Trenutno je zaposleno jedno lice koje koordinira aktivnostima KLER.

Set usluga koje KLER pruža svojim korisnicima:

  • PLANIRANJE I RAZVOJ: strateško planiranje, praćenje i primena LER, priprema i nadzor u projektima od značaja za LER;
  • SAVETODAVNA FUNKCIJA: davanje mišljenja i saveta organima JLS, podrška procesima strateškog planiranja, definisanje i predlaganje projekata od značaja za LER;
  • INSTITUCIONALNO POVEZIVANJE I KOMUNIKACIJA: izgradnja, održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim i pokrajinskim institucijama, stranim institucijam i donatorima, drugim JLS, poslovnim i nevladinim sektorom;
  • PROMOTIVNE AKTIVNOSTI: promocija lokalne samouprave kao potencijalne destinacije za ulaganje, komunikacija sa potencijalnim ulagačima, dalje jačanje i širenje poslovnih aktivnosti;
  • PODRŠKA POSLOVNOJ ZAJEDNICI: pružanje usluga postojećim privrednim subjektima i onima u nastajanju, pomoć i podrška stranim i domaćim ulagačima, izgradnja poslovne infrastrukture;
  • INFORMACIONA ULOGA: izrada i održavanje baza podataka o privrednim subjektima u regionu, ažurna analiza poslovnog okruženja sa bazom podataka za potencijalno ulaganje;

Investicioni marketing pogledajte ovde.

Strateške aktivnosti pogledajte ovde.

Projektne aktivnosti pogledajte ovde.

Linkovi institucija podrške pogledajte ovde.


Datum poslednje izmene: 16.12.2013.


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.