Nacrt plana generalne regulacije možete pogledati na ovom linku

ŠTA JE GIS

Pojam GIS je često nedovoljno razjašnjen za širi krug slušalaca o istom, te evo nekoliko definicija koje će pomoći oko boljeg definisanja i razumevanja ovog pojma: GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima.

GIS je računarski sistem namenjen prikupljanju , obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. (definicija kompanije Esri)

GIS (Geografski informacioni sistem) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima , tako da se svakom elementu objekta može, svakog momenta, pristupiti kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka. O GIS-u Opštini Apatin 

Opština Apatin predstavila je kroz GIS nacrt Plana generalne regulacije Apatina, kao osnov za razvoj grada. Sam urbanistički plan je javni dokument, što znači da treba biti dostupan stručnoj i široj javnosti.

Kroz Web GIS aplikaciju Nacrt PGR Apatin, zainteresovani građani i organizacije mogu steći u uvid u planirane urbanističke i infrastrukturne sadržaje u okviru obuhvata određenog plana. S obzirom na način izrade planskih dokumenata koji je propisan zakonskim i podzakonskim aktima, onog trenutka kada bude usvojen Plan generalne regulacije Apatina, sve promene koje su evidentirane u finalnoj verziji plana biće vidljive i u ovoj Web GIS aplikaciji. 

Korisnici aplikacije mogu pretraživati planirane namene površina, njijhove opise i uslove za uređenje i razvoj, te pretraživati parcele i kućne brojeve kako bi se lakše locirali na zonu od interesa. Takođe, mogu preuzeti dokumente o uslovima za uređenje i odštampati mapu kao PDF dokument. Kroz Web GIS aplikaciju mogu se pregledati svi elementi plana kao i digitalni katastarski plan i ortofoto snimak teritorije. Korišćenjem ove aplikacije, svi građani, zaposleni u javnom i privatnom sektoru i potencijalni investitori mogu se informisati o uslovima i pravilima za građenje na teritoriji koju pokriva predmetni plan.


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
Korisničko ime

Lozinka
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.


...

... INVESTIRAJTE U OPŠTINU APATIN
25°C 1007mb
24% 4m/s

... KALENDAR DOGAĐAJA


© 2014 soapatin.org - all rights reserved.